Visuella konsterna

Stödja konstnärer, organisera utställningar, sälja verk, förbereda logotyper, organisera specialiserade workshops inom bildkonst