Historia

Företaget Sol History

Sol Company startade sin verksamhet med ett 25-årigt förslag i Iran i syfte att följa och stödja iranska artister och för att främja kultur och konst i Iran, samarbeta med olika musikstudior i Iran och producera flera musikalbum i olika genrer. Musik, som håller konserter i alla delar av Iran och andra länder kan ses på detta företags lysande skiva. Bland de grupper som har varit aktiva i Iran med stöd av detta företag, Payar Music Group och andra grupper som har utfört konstnärlig verksamhet i Iran med vårt materiella och andliga stöd, samt samarbete med eliter och nya talanger inom musik och annat visuellt konst i Iran är en av hedersbeteckningarna för Sol Company.
Idag är vi stolta över att kunna utöka denna aktivitet i Nordeuropa (med fokus på Sverige) och att stödja konstnärliga aktiviteter för persisktalande i denna stora geografi, och vi hoppas kunna göra ett litet bidrag till deras blomstrande med glans av framväxande konststjärnor.
 

Sol Companys historia